Altijd op de hoogte

Omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid. Dat zijn thema’s die, naast de innovaties in techniek, een belangrijke rol innemen bij onze bouwprojecten. Een bouwplaats van BAM is geen een wereld op zichzelf, maar juist onderdeel van de samenleving.

 

Communiceren met stakeholders

Het projectteam van BAMbouwtDepot verricht veel inspanning om de omgeving en andere stakeholders zo veel mogelijk te betrekken bij de bouw van het Depot. Een open en heldere communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. Betrokkenen tijdig informeren en luisteren naar feedback, kritiek en suggesties. Zo werken wij samen aan een zo prettig mogelijk verloop van het bouwproject voor alle betrokken partijen.

Helder, eerlijk en bijtijds communiceren en informeren is voor ons de kern van omgevingscommunicatie.

Ook tijdens het daadwerkelijke bouwen - dat nu eenmaal altijd enige overlast met zich meebrengt - proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met de belangen van omwonenden. Vandaar dat we ook in deze fase veel aandacht besteden aan het tijdige verstrekken van informatie. 

 

Nieuwsbrief

Voor omwonenden en overige belangstellenden is er de nieuwsbrief BAMbouwtDepot. Met deze nieuwsbrief informeren wij u periodiek over de voortgang van de bouw.

Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen, geef dan uw e-mailadres aan ons door.

 

Iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt, bevat een link waarmee u zich weer kunt afmelden.

Zie ook onze privacy verklaring.