Voortgang

Bouwput

De bouwput is nu in zijn geheel ontgraven en de funderingspalen zijn op de juiste hoogte gemaakt. Om er nu zeker van te zijn dat de palen ook voldoende draagkracht hebben zijn een aantal palen getest. Dit is gebeurd door er zoveel gewicht op te plaatsen als nodig en te kijken of deze voldoen. Dit is het geval.

We kunnen nu verder met de betonbalken en stroken van de fundering. Hiervoor zijn de voorbereidingen al getroffen en eind augustus wordt begonnen met het plaatsen van de wapening voor deze stroken.