Nu officieel van start

20 maart 2017 09:24
Nu officieel van start

Op vrijdag 17 maart is door burgemeester Aboutaleb en wethouder Schneider de eerste paal in de grond geboord. Dat ging gepaard met veel belangstelling. Het kinderbestuur van Museum Boijmans Van Beuningen heeft samen met directeur Sjarel Ex de nieuwe naam onthuld: Depot Boijmans Van Beuningen.

De komende weken zullen nog vele palen worden geboord. Deze worden niet geheid, maar geboord. Hierdoor is er veel minder geluidsoverlast en de trillingen in de omgeving zijn minimaal. Met deze palen zijn we tot half mei bezig. Vanaf half april beginnen we ook met het eerste graafwerk voor de fundering en zullen we kort daarna beginnen met de eerste funderingsbalken en poeren.  Verder maken we op dit moment de bouwschutting verder in orde en komen er grote schuifpuien aan de wegzijde waardoor de vrachtwagens het bouwterrein op- en af kunnen. Er zijn nieuwe zebrapaden aangebracht om het oversteken vanaf het Museumpark veiliger te maken.