'De gedachte dat we iets niet kunnen bouwen komt niet echt in ons op.'

In maart 2017 startte BAM Bouw en Techniek met de bouw van het depot. Projectdirecteur Hans Polderman en omgevingsmanager Jasper van den Dikkenberg vertellen over het bouwproces en de uitdagingen.

Denken jullie weleens, als jullie een ontwerp voorgelegd krijgen: ‘kunnen we dit wel bouwen?’ 
Jasper: Nee. De gedachte dat we iets niet kunnen bouwen komt niet echt in ons op – hoewel, misschien tien seconden [gelach]. Met de constructie van de gevel zoeken we wel de grenzen op van wat technisch mogelijk is, maar we nemen de uitdaging met veel enthousiasme aan. Het depotgebouw is rond en wordt 39,5 meter hoog. 

Wat zijn de grootste bouwuitdagingen? 
Hans: De gevel met ronde glasplaten in twee richtingen vraagt veel qua maatvoering en bevestiging. Er zit heel veel research en engineering achter om het depot zo strak en perfect mogelijk rond te krijgen. De betonwand wordt 12 meter hoog, een halve meter dik en loopt 360 graden rond. Jasper: De klimaatbeheersing in het depot vergt ook zorgvuldige aandacht. We moeten het pand zo snel mogelijk dicht maken zodat er zo min mogelijk vocht in de constructie komt en het gebouw zo snel mogelijk droog wordt. 

Hoe gaan jullie de basis van de ronde gevel maken? 
Hans: We bouwen een kist in de vorm van een rampage – de helling van een skateboardbaan. We gieten deze aal vol met compact zelfverdichtend beton. De kist wordt speciaal voor dit gebouw gemaakt en eenmalig gebruikt.

Hoeveel bouwvakkers werken aan het depot?
Jasper: Dat varieert. Aan het einde van de ruwbouw, de fase waar alle dragende wanden, staalconstructies, vloeren, trappen, bordessen zijn gemaakt, werken er in totaal rond de honderd mensen aan het depot. We zijn dan al wel begonnen aan de afbouwwerkzaamheden zoals het plaatsen van installaties, scheidingswanden, plafonds, vloerafwerking, schilderwerk, stukadoorswerk, kitwerk tot en met de oplevering.De verdeling man/vrouw is 90/10. De bouwwereld heeft helaas nog steeds het imago van een mannenberoep 

Hoe coördineren jullie de bouw?
Jasper: Vanuit de bouwkeet op het terrein regelen circa 15 man de onderlinge afstemming. Het werk wordt opgedeeld in specialisaties die we uitbesteden aan onderaannemers. We huren specialisten in zoals bekisters, betonstaalvlechters, monteurs voor de staalconstructies, binnenwanden, gevel, verwarmings- en koelinstallaties, elektriciens, loodgieters, stukadoors en schilders. 

Hoe zorgen jullie ervoor dat de planning gehaald wordt? 
Hans: Het moet van twee kanten komen: ‘opdrachtgever, weet wat je wil hebben, en bouwer, wees goed voorbereid op wat je moet maken’. We houden de planning nauwlettend in de gaten. Dit project heeft een relatief lange tijd van ruwbouw – de gevels sluiten, het dak sluiten, het gebouw wind- en waterdicht maken – maar een korte tijd van afbouw. We checken nu al hoe het staat met onze leveranties. Staat het stukadoorsbedrijf er straks ook daadwerkelijk wanneer we beginnen met stukadoren? Wij borgen dat we aan onze verplichtingen kunnen voldoen zodat we de planning kunnen waarmaken. 

Wat kunnen jullie vertellen over de duurzaamheid van het depot?
Hans: Beslissingen over hoe duurzaam het depot gaat worden zijn grotendeels al in het ontwerp bepaald. Wij moeten als bouwer naleven wat er wordt gevraagd. We hebben daarbij een zogenaamde BREEAM-score te halen (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Dat is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van het gebouw te bepalen. Daarin zijn zaken vastgelegd als: hoe duurzaam zijn de gebruikte materialen, hoe energiezuinig is het gebouw, hoe wordt er met de afvalstroom omgegaan?

Wat vinden jullie het meest bijzonder aan het bouwen van dit pand?
Jasper: Het leukst is het bouwen van de complexe vorm van het depot en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. We zijn nu al trots op het ontwerp van de bekistingen en ondersteuningen voor de ring. 

Wat zijn voor jullie bijzondere momenten in het bouwproces?
Jasper: Het verwijderen van de ronde bekisting, het bereiken van het hoogste punt, het monteren van de glasgevel zijn unieke momenten. En uiteraard: de oplevering.

Dit artikel is eerder verschenen in DepotJournaal #1 © 2018 Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam