Werkzaamheden komende periode

Juli / augustus 2017:

 • Afronden ontgraving
 • Betonfundering maken

Augustus / september 2017:

 • Betonfundering maken
 • Begane grondvloer maken

Juni 2017:

 • Start ontgraven bouwput
 • Op hoogte maken van de funderingspalen
 • Start betonwerk fundering
 • Plaatsen bouwkraan
 • Plaatsen prefab betonnen waterkelders

April / mei 2017:

 • Boren van de funderingspalen
 • Plaatsen bouwkeet

Maart 2017:

 • inrichting van het bouwterrein:
  • Aanbrengen extra zebrapaden
  • Plaatsing bouwschutting
  • Plaatsing bouwkeet
  • Tijdelijke verharding op de bouwplaats
  • Aanleg bouwstroom, water en dergelijke
  • Start aanbrengen funderingspalen (geboord)

Februari 2017:

 • Bouwrijp maken van het bouwterrein door de gemeente.