Planning op hoofdlijnen

Januari 2017: Opdrachtverstrekking voor de bouw aan BAM Bouw en Techniek
Februari 2017: Terrein bouwrijp maken door gemeente
Maart 2017: Inrichting bouwterrein door BAM en start fundering
1e helft 2019: Hoogste punt en gevel gereed
2e helft 2019: Begin van de inrichting en op het juiste klimaat brengen van het Depot
1e helft 2020: Start verhuizen kunst naar Depot
2020: Opening Depot