Planning op hoofdlijnen

Januari 2017: Opdrachtverstrekking voor de bouw aan BAM Bouw en Techniek
Februari 2017: Terrein bouwrijp maken door gemeente
Maart 2017: Inrichting bouwterrein door BAM en start fundering
September 2019: Hoogste punt 
Voorjaar 2020: Gevel gereed en gebouw technisch klaar.
Zomer 2020: Start inregelen klimaat, aanvang inrichting Depot
2e helft 2020: Start verhuizen kunst naar Depot
2021: Opening Depot

Werkzaamheden de aankomende periode

Maart/april 2020:

  • Afbouw vide van boven naar beneden
  • Steigerwerk uit vide verwijderen
  • Afwerken diverse wanden
  • Plaatsen opbergrekken voor de kunst
  • Vitrines in de vide beglazen
  • Gevel verder afwerken
  • Dakbedekking aanbrengen
  • Start daktuin