Planning op hoofdlijnen

Januari 2017: Opdrachtverstrekking voor de bouw aan BAM Bouw en Techniek
Februari 2017: Terrein bouwrijp maken door gemeente
Maart 2017: Inrichting bouwterrein door BAM en start fundering
1e helft 2019: Hoogste punt 
2e helft 2019: Gevel gereed en gebouw technisch klaar. Start inregelen klimaat, aanvang inrichting Depot
1e helft 2020: Vervolg inrichting en op het juiste niveau brengen klimaat van Depot
2e helft 2020: Start verhuizen kunst naar Depot
1e helft 2021: Opening Depot

 

 

Werkzaamheden de aankomende periode

 

Maart 2019

  • Start opbouw 4e verdieping

Februari 2019

  • Stort 4e verdiepingsvloer
  • Start montage ophangbeugels buitengevel

Januari 2019

  • Start opbouw 3e verdieping
  • Bekisten 4e verdiepingsvloer
  • Start ruwe afbouw en montage installatiecomponenten

December 2018  

  • Verwijderen laatste buitenbekisting ronde buitenwand
  • Stort 3e verdiepingsvloer