Jouw veiligheid is mijn veiligheid

Voor BAM staat veiligheid hoog in het vaandel. "Bouw veilig of bouw niet" is ons motto. Daarom is BAM mede-ondertekenaar van de "governance code veiligheid in de bouw". Hiermee verplichten wij onszelf ons continu te verbeteren wanneer het gaat om het beheersen van veiligheid. En dat geldt voor iedereen op elk moment. Dit komt tot uiting in het ontwerp, tijdens de uitvoeringsfase, maar ook tijdens het gebruik van het gebouw.

Uiteraard werken we hierin nauw samen met onze partners: opdrachtgever, architect, adviseurs, leveranciers en onderaannemers. We motiveren betrokken medewerkers zich continu bewust te zijn van de veiligheidsrisico's. En daar waar nodig maatregelen te treffen om deze risico's te verkleinen. Daarnaast leiden we onze (bouwplaats)medewerkers op. Bespreken de veiligheidsrisico's uitgebreid met alle bouwplaatsmedewerkers - ook die van alle onderaannemers - om dit veiligheidsbewustzijn extra te vergroten. Met als doel dat onze bouwplaatsen daadwerkelijk een zo veilig mogelijke werkomgeving zijn. Vanwege het grote maatschappelijk belang delen wij onze kennis en ervaring met de gehele sector, zodat de veiligheid binnen de gehele sector wordt verbeterd.

 

 

 

BAM Bouw en Techniek werkt gedurende de bouwperiode vanuit een kleine bouwplaats waarmee de overlast voor de omgeving en gebruikers van het Museumpark zoveel mogelijk wordt beperkt. Tijdens de bouw kunnen festivals en evenementen zoals de Parade gewoon doorgaan en blijft de straat Museumpark toegankelijk voor verkeer.