Werkzaamheden komende periode

 • Februari 2017: Bouwrijp maken van het bouwterrein door de gemeente.
 • Maart 2017: inrichting van het bouwterrein:
  • Aanbrengen extra zebrapaden
  • Plaatsing bouwschutting
  • Plaatsing bouwkeet
  • Tijdelijke verharding op de bouwplaats
  • Aanleg bouwstroom, water en dergelijke
  • Start aanbrengen funderingspalen (geboord)