Planning op hoofdlijnen

Januari 2017: Opdrachtverstrekking voor de bouw aan BAM Bouw en Techniek
Februari 2017: Terrein bouwrijp maken door gemeente
Maart 2017: Inrichting bouwterrein door BAM en start fundering
April 2018: Hoogste punt
Oktober 2018: Gevel gereed
November 2018: Vervroegde ingebruikname en start inrichting/acclimatisering Depot
Zomer 2019: Start inhuizen kunst
Eind 2019: Opening